Berichten van het bestuur

Tijdens de ALV voorafgaande aan het congres op 15 november is Eric van de Laar toegetreden tot het bestuur waarin hij de functie van penningmeester gaat vervullen.

Marjanne van Zwol en Theo Wobbes hebben afscheid genomen.