De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde stelt zich ten doel actuele discussies in de geneeskunde te ondersteunen vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen verheldert zij de structuur van het debat en bevordert zij beargumenteerde meningsvorming. Zij richt zich daarbij op de brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntorganisaties en overige geïnteresseerden. lees meer: mission statement.

De moraal van digitaal – ethische en filosofische aspecten van e-health

 

Ga naar de congres-website voor informatie en aanmelden.

 

Wat is de ethische en filosofische betekenis van e-health? Deze vraag staat centraal tijdens het congres De moraal van digitaal, op 9 oktober in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sprekers zijn o.a.: arts, filosoof en denker des vaderlands Marli Huijer (Erasmus Universiteit, Haagse Hogeschool), techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek (UTwente), hoogleraar patiëntgerichte innovatie Jan Kremer (Radboudumc, RV&S) en hoogleraar Ethiek & Techniek Jeroen van den Hoven (TU Delft). In de middag zijn er parallelsessies, toegespitst op verschillende ethische en filosofische kwesties rond e-health.

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg neemt zienderogen toe. E-health is niet meer weg te denken. Apps, elektronische patiëntendossiers, zorg op afstand, robottechnologie. De techniek biedt een eindeloze reeks spannende innovaties. Die innovaties roepen ethische en filosofische vragen op. Niet alleen over autonomie of privacy, maar ook over rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, macht en identiteit. Noteer vrijdag 9 oktober daarom alvast in uw agenda. Meer informatie over programma en aanmelding volgt snel.

  

Op zaterdag 15 november 2014 vond in in Leiden het jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde plaats met als titel:

‘Hoe evident is evidentie?’ De kracht en onmacht van Evidence Based Medicine

Evidence Based Medicine staat voor het werken op basis van bewijzen dat bepaalde behandelingen werkzaam zijn. Die bewijzen verzamelen, betekent in de praktijk vooral terugvallen op de meting van kwantificeerbare parameters via groots opgezette onderzoeken. Nu is het uiteraard logisch dat we streven naar werkzame en veilige behandelingen. Maar is er ook ruimte voor andersoortige evidentie? Is de ervaringskennis van de behandelaar relevant? En welke rol speelt de patiënt zelf in dit verhaal? Tijdens deze congresdag ging een aantal boeiende sprekers de discussie aan over de kracht én onmacht van Evidence Based Medicine.

Verslag door Steven Dorrestijn.

Artikel van Geerdt Machiels in de Artsenkrant.

Bekijk foto's.

 

 

 

 

Presentaties