De Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde stelt zich ten doel actuele discussies in de geneeskunde te ondersteunen vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen verheldert zij de structuur van het debat en bevordert zij beargumenteerde meningsvorming. Zij richt zich daarbij op de brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntorganisaties en overige geïnteresseerden.

lees meer: mission statement

  

zaterdag 15 november in het LUMC te Leiden om 10.30 uur

 

'Hoe evident is evidentie?'

De kracht en onmacht van Evidence Based Medicine

 

We zijn druk bezig een interessant programma voor u samen te stelllen rond het thema Evidence Based Medicine. Wanneer we meer weten over de precieze invulling van de dag en aanmeldprocedure brengen wij u natuurlijk op de hoogte.

Voor de lunch wordt gezorgd en na afloop is er een borrel.

Voorafgaand aan het congres zal vanaf 9.30 uur de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde plaatsvinden.

Kwaliteit of QALY-tijd?

Over het begrip ‘kwaliteit van leven’ in de gezondheidszorg

Foto-album congres 2013

Zaterdag 30 november 2013, 10.30 – 16.30 uur, Leiden Universitair Medisch Centrum

Hoe kunnen we kwaliteit van leven binnen de gezondheidszorg begrijpen en hoe kunnen of moeten we het vaststellen? Valt kwaliteit met kwantiteit te meten, of moeten we vooral oog hebben voor de hermeneutische en narratieve aspecten? Hoe hangt het medische begrip ‘kwaliteit van leven’ samen met filosofische opvattingen over het goede leven, of met begrippen als ‘welzijn’, ‘geluk’, of ‘menselijke waardigheid’? En welke rol speelt ‘kwaliteit van leven’ in behandel- en beleidsbeslissingen? Op het jaarcongres van de VFG werd de rol van het begrip ‘kwaliteit van leven’ vanuit diverse filosofische perspectieven kritisch belicht, en gekoppeld aan de praktijk van de gezondheidszorg. Met o.a. Wilma Göttgens (en prof. Evert van Leeuwen), prof. Govert den Hartogh, dr. Ineke Bolt,  prof. Suzanne van de Vathorst, prof. Carlo Leget, prof. Lieven Annemans, dr. Elly Stolk en anderen.

Abstracts congres 2013